Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Zkoušky nanečisto – sobota 2. dubna 2022

Registrace je uzavřena.

Vítá Vás registrátor zkoušek nanečisto Gymnázia Arabská, které jsou určeny žákům devátých tříd a žákům maturitních ročníků.

Maturitní zkouška z matematiky nanečisto

Gymnázium Arabská nabízí zájemcům z řad žáků maturitních (případně i nižších) ročníků všech středních škol možnost ověřit si připravenost na společnou část státní maturitní zkoušky z matematiky. Zájemci absolvují písemný didaktický test z matematiky.

Přijímací zkouška nanečisto

Gymnázium Arabská nabízí zájemcům z řad žáků devátých (případně i nižších) tříd všech základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií možnost ověřit si připravenost na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. Zájemci absolvují písemné didaktické testy z matematiky, českého jazyka nebo obou předmětů.

Rozsah testů

Všechny testy jsou originální a sestaveny v rozsahu obvyklém pro zkoušky organizované CERMATem (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání). Práce opraví a ohodnotí kvalifikovaní rateři. Opravené záznamové archy, vzorová řešení testů a výsledky včetně srovnání s ostatními žáky budou každému účastníkovi individuálně zpřístupněny on-line.

Povolené pomůcky

Didaktický test z matematiky maturitní zkoušky nanečisto: Psací a rýsovací potřeby, kalkulačka a středoškolské tabulky.

Didaktické testy přijímací zkoušky nanečisto: Pouze psací (a rýsovací) potřeby.

Cena zkoušek nanečisto

Cena za absolvování jednoho testu je 300 Kč. Pokyny k platbě na účet obdržíte po registraci.