Gymnázium, Praha 6, Arabská 14
Zkoušky nanečisto – sobota 23. března 2024

Registrace je uzavřena.

Vítá Vás registrátor zkoušek nanečisto Gymnázia Arabská, které jsou určeny žákům devátých tříd.

Přijímací zkouška nanečisto

Gymnázium Arabská nabízí zájemcům z řad žáků devátých (případně i nižších) tříd všech základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií možnost ověřit si připravenost na jednotnou přijímací zkoušku na střední školy. Zájemci absolvují písemné didaktické testy z matematiky, českého jazyka nebo obou předmětů.

Rozsah testů

Všechny testy jsou originální a sestaveny v rozsahu obvyklém pro zkoušky organizované CERMATem (Centrum pro zjišťování výsledků ve vzdělávání). Práce opraví a ohodnotí kvalifikovaní rateři. Opravené záznamové archy, vzorová řešení testů a výsledky včetně srovnání s ostatními žáky budou každému účastníkovi individuálně zpřístupněny on-line.

Povolené pomůcky

Didaktické testy přijímací zkoušky nanečisto: Pouze psací (a rýsovací) potřeby.

Cena zkoušek nanečisto

Cena za zkoušku z jednoho předmětu je 500 Kč, cena za zkoušky z obou předmětů je 800 Kč.

Pokyny k platbě na účet obdržíte po registraci.