Bakaláři - suplování
pouze pro přihlášené do Bakalářů (suplování přihlášeného je v menu Výuka/Suplování, suplování všech v Suplování celé školy)
Bakaláři - rozvrhy
pouze pro přihlášené do Bakalářů (rozvrh přihlášeného je v menu Výuka/Rozvrh, rozvrh všech v menu Rozvrh celé školy)
Semináře
výběr seminářů pro příští třetí a čtvrté ročníky, pouze pro přihlášené
Zkoušky nanečisto
registrace k přijímacím zkouškám nanečisto pro žáky devátých tříd a k maturitním zkouškám nanečisto pro maturanty
Programování, Daniel Kahoun
třídy 1E, 2E, 3E a 4E, pouze pro přihlášené